Neigiamo sąskaitos likučio valdymas | Luminor

Kaip skaičiuojamos palūkanos?

Luminor Bankas taiko finansavimo maržos palūkanas klientams, kurie turi atidarytas maržines pozicijas ir/arba neigiamas sąskaitos vertes taip, kaip nurodyta Investicinių paslaugų teikimo DNB Trade platformoje bendrosiose sąlygose (General Business Terms for Investment Services Rendered via DNB Trade).

Palūkanų skaičiavimui yra naudojamos dvi pagrindinės vertės: Grynojo kapitalo vertė (angl. Net Free Equity, toliau - NFE) ir sąskaitos vertė (angl. Account Value). NFE yra apskaičiuojamas pagrindinėje sąskaitoje, o Account value subsąskaitose. NFE ir Account value vertės yra apskaičiuojamos kasdien 17:00 Niujorko laiku ir pagal tai apskaičiuojamos mokamos arba gaunamos palūkanos.

Esant teigiamui NFE ir/arba Account Value DNB Bankas mokės palūkanas klientui. Esant neigiamui NFE ir/arba Account Value kliento pagrdininėje arba subsąskaitoje atitinkamai skačiuojamos palūkanos.

Net Free Equity skaičiavimas pagrindinėje sąskaitoje:

Finansavimo maržos reikalavimai piniginėms lėšoms Net Free Equity apskaičiavimui gali skirtis nuo prekybai taikomų maržos reikalavimų reikšmių.

Account Value dydis subsąskaitoje apskaičiavimas:

Atkreipkite dėmesį, jog pagrindinės sąskaitos vertė nustatoma pagal NFE, o subsąskaitos vertė pagal Account Value.

Kaip sekti Net Free Equity and Account Value vertes?

Informaciją apie Net Free Equity, Account Value ir susikaupusias palūkanas galite rasti DNB Trade platformose: Account > Interest Details.

Sąskaitos vertė (angl. Account Value) yra nurodoma NFE stulpelyje.

Svarbu! Norėdami išvengti palūkanų mokėjimo, pagrindinėje sąskaitoje ir subsąskaitose laikykite atitinkamą piniginių lėšų likutį.

Kaip atsiranda nepakankamas arba neigiamas piniginių lėšų likutis?

Atkreipkite dėmesį, kad tai yra tik iliustracinio pobūdžio pavyzdžiai. Gali būti ir kitų situacijų, kurių šiame sąraše nėra!

Atvejis 1:  Viena sąskaita, prenumeratos ir/arba kiti mokesčiai

Jei naudojatės tik viena Luminor Trade sąskaita ir prenumeruojate biržos duomenis arba naudojatės Equity Research platforma, tai mokate mėnesinį prenumeratos mokestį. Jei dėl šių mokesčių piniginių lėšų likutis taps neigiamas, bus skaičiuojamos palūkanos.

Atvejis 2: Viena sąskaita, maržinė prekyba

Turint vieną sąskaitą Luminor Trade platformoje ir prekiaujant maržinėmis finansinėmis priemonėmis yra didelė rizika prarasti daugiau lėšų nei Jūsų pradinė investicija. Tokiu atveju Jūsų sąskaitos vertė gali tapti neigiama ir bus skaičiuojamos palūkanos.

Atvejis 3: Pagrindinė sąskaita su subsąskaitomis, prekiaujame įvairiais instrumentais

Dažniausiai neigiamas sąskaitos likutis atsiranda perkant arba parduodant finansines priemones iš sąskaitos arba subsąskaitos, kuri neturi pakankamo piniginių lėšų kiekio reikalingo sandoriui sudaryti. Kaip tai nutinka?

Tarkime, kad Jūs turite 10 000 EUR pagrindinėje sąskaitoje ir 1 000 USD subsąskaitoje. Jei pateikiate pavedimą pirkti akcijas, kurių nominali vertė 10 000 USD ir pasirenkate jas užskaityti USD subsąskaitoje, tai Jūsų sandoris bus įvykdytas ir USD subsąskaitoje balansas taps neigiamas: 1 000 USD – 10 000 USD = -9 000 USD. Esant neigiamam sąskaitos likučiui bus skaičiuojamos palūkanos.

Jūsų pagrindinėje sąskaitoje esantys 10 000 EUR nebus paliesti. Kodėl? Nes DNB Trade platforma automatiškai nekonvertuoja valiutų tarp sąskaitų ir/arba subsąskaitų.

Kodėl Jūsų sandoris nebuvo atšauktas, jei neturėjote pakankamai lėšų USD subsąskaitoje? Nes Jūsų EUR sąskaitoje buvo pakankamai lėšų, kurios buvo panaudotos kaip užstatas.

Atvejis 4: Pagrindinė sąskaita su subsąskaitomis, nepakankamas lėšų likutis pagrindinėje sąskaitoje

Jei turite pagrindinę sąskaitą su nepakankamu sąskaitos likučiu, kad būtų padengti NFE reikalavimai ir prekiaujate subsąskaitose, tuomet bus skaičiuojamos palūkanos.

Svarbu!  Tam, kad išvengtumėte neigiamų palūkanų, laikykite pakankamai lėšų pagrindinėje sąskaitoje ir subsąskaitose.

Kaip padengti nepakankamą arba neigiamą sąskaitos likutį?

Padengti galite dviem būdais:

  1. Neigiamą arba nepakankamą sąskaitos likutį galite padengti atlikdami bankinį pavedimą atitinkama valiuta. Pavyzdžiui, jei Luminor Trade platformoje USD sąskaitoje likutis yra neigiamas, papildykite USD Luminor Trade sąskaitą. Kadangi valiutos nėra automatiškai konvertuojamos, Jūsų pervesti USD bus užskaityti USD sąskaitoje. 
  2. Pateikite prašymą atlikti valiutų konversiją Luminor Trade platformos sąskaitose:

Kaip išvengti neigiamo sąskaitos likučio

Jei turite atsidarę vieną ar daugiau subsąskaitų, rekomenduojame kiekvieną kartą prieš teikiant pavedimą, patikrinti iš kurios sąskaitos atliksite sandorį:

Placing an Order

  1. Pasirinkite sąskaitą, kurioje norite, kad būtų užskaitytas sandoris. Visa sandorio suma bus sumokėta nuo pasirinktos sąskaitos. Jei pasirinktoje sąskaitoje bus nepakankamas sąskaitos likutis, tai Jūsų sąskaitos/subsąskaitos vertė taps neigiama ir bus skaičiuojamos palūkanos.

Jei turite tik vieną pagrindinę sąskaitą, tai anksčiau įvardintas atvejis Jums nenutiks, tačiau jei prekiaujate maržininėmis finansinėmis priemonėmis, yra didelė rizika prarasti daugiau nei investavote, tokiu atveju sąskaitos vertė taps neigiama ir bus skaičiuojamos palūkanos.

Kaip sekti sąskaitos likutį?

TraderGO Account Balance

  1. Pasirinkite sąskaitą. Nepasirinkus bus rodoma bendra visos prekybinės sąskaitos informacija iš visų Jūsų sąskaitų sukonvertavus į pagrindinę sąskaitos valiutą. Dažniausiai EUR arba USD.
  2. Paspauskite "i" mygtuką, kad matytumėte pasirinktos sąskaitos informaciją.

Jei turite tik vieną sąskaitą Luminor Trade, tai paspaudus “i” matysite pinigines lėšas, neapskaitytus sandorius ir laisvas lėšas.

Jei turite daugiau sąskaitų Luminor Trade, pasirinkite norimą sąskaitą arba subsąskaitą, spauskite “i” ir matysite pasirinktos sąskaitos informaciją.

Account Information

  1. Cash balance – jūsų turimos piniginės lėšos prekybinėje sąskaitoje
  2. Cash available – laisvos piniginės lėšos, kurias galima naudoti prekybai. Cash available = Cash balance - Transactions not booked. Transactions not booked - pavedimai, kurie dar neapskaityti.