Ateities sandorių prekybos sąlygos | Luminor

Lentelėje nurodyti futures kontraktai, kuriais galima prekiauti Luminor Trade platformoje. Prekybos valandos nurodytos atitinkamos biržos vietos laiku.

Ateities sandorių aprašymai:

 

FIFO tarpusavio užskaita nuo Balandžio mėn. 8 d.

Nuo 2017 Balandžio 8 d. Luminor Bankas pradėjo taikyti FIFO tarpusiavio užskaitą (angl. netting) ateities sandoriams. Tai reiškia, jog atidaryti ateities sandoriai turi būti uždaryti tokia pačia tvarka, kaip ir buvo atidaryti. Platformos funkcionalumas leidžiantis uždaryti sandorius kitaip yra panaikintas:

Pozcijų uždarymas

Tam, kad uždaryti poziciją, Jūs galite arba spausti "Close" mygtuką arba pateikti priešingą pavedimą per "Trade Ticket" langą. 

Susiję pavedimai (angl. related orders)

"Stop loss" ir "Take Profit" pavedimai negali būti susiję su konkrečiomis Jūsų pozicijomis. Nepriklausomi Stop arba Ribiniai pavedimai gali būti pateikti, tačiau jie turi būti valdomi rankiniu būdu t.y. jei uždarote poziciją, taip pat turite rankiniu būdu panaikinti atitinkamus pavedimus. 

Stop ir Stop Limit pavedimai

Ne visos biržos priima stop ir stop-limit pavedimus. Galimi pavedimų tipai nurodomi platformoje, sandorio lange.

Jeigu atitinkama birža stop ir stop-limit pavedimų nepriima, Luminor Trade siūlo galimybę vykdyti stop pavedimus per sintetinius stop pavedimus, kuomet pavedimas yra vykdomas, jeigu sudaromas bent vieno loto dydžio sandoris.

Pavedimų vykdymas dalimis

Limit pavedimai gali būti vykdomi dalimis, tokiu atveju limit pavedimas galioja tol kol bus įvykdytas visas.

Jeigu pavedimai rinkos kaina (angl. market order) įvykdomi dalimis, taikoma vidutinė visų įvykdytų dalių kaina.

Ateities sandorių galiojimo pabaigos terminas (angl. expiry)

Luminor bankas neteikia ateities sandorių fizinio pristatymo paslaugos, todėl klientai, turintys atvirų ateities sandorių pozicijų, turi atkreipti dėmesį į kiekvieno jų portfelyje esančio ateities sandorio pirmąją įspėjimo dieną (angl. First Notice Date, FND) ir užtikrinti, kad turimos pozicijos būtų uždarytos laiku: 

Jeigu klientas pozicijų neuždaro pats, Luminor bankas jas uždaro kliento vardu pirmą pasitaikiusią progą minėtomis dienomis. Visos su tuo susijusios išlaidos, pelnas ar nuostolis tenka klientui.

Specialios prekybos sąlygos Euronext Paris Commodities (Matif)

Milling Wheat, Corn, Rapeseed ir Malting Barley kontraktų atveju, DNB Bankas privlo laikytis biržos taisyklių, kurios aktualios likus penkioms ir mažiau dienų iki kontraktų galiojimo termino pabaigos: 

Jei ateities sandorių pozicijos nėra uždarytos iki atitinkamos datos, platforma automatiškai uždarys kliento pozicijas pirmai pasitaikiusiai progai (dažniausi rinkos prekybos sesijos pradžioje) tuo metu galiojančia rinkos kaina. Bet kokie kaštai, pelnas ar nuostoliai bus įskaityti į kliento sąskaitą.

Italijos Finansinių priemonių pavedimo mokestis

Mokestis taikomas visioms Italijos išvestinėms finansinėms priemonėms, kurių kaina priklauso nuo Italijos kompanijų išleistų nuosavybės vertybinių popierių.

Mokestis taikomas nepaisant to kokioje šalyje prekiauja klientas ir kokios valstybės įstatymais vadovaujasi, todėl bet kas prekiaujantis Italijos išvestinėmis finansinėmis priemonėmis turi mokėti mokestį, nesvarbu ar tai pirkimas ar pardavimas.

Nominali ateities sandorio vertė (EUR) Mokestis (EUR)
0-2.5k 0.00375
2.5-5k 0.0075
5-10k 0.015
10-50k 0.075
50-100k 0.15
100-500k 0.75
500-1000k 1.5
Over 1000k 3

Daugiau informacijos: the Ministerial Decree as issued by the Italian Minister of Economy and Finance.