CFD prekybos sąlygos | Luminor

Indeksų CFD prekybos sąlygos

Prekiaujant indeksų CFD per Luminor Trade platformą nereikia atskirai mokėti komisinio mokesčio. Vienintelės išlaidos, kurias patirsite, yra bid/ask kainų skirtumas. Susipažinkite su akcijų indeksų CFD Bid/Ask kainų skirtumais čia

Fiksuoti Indeksų CFD kainų skirtumai (angl. spreads)

Bid/Ask kainų skirtumas (angl. spead) bus lygus minimaliam kainų skirtumui 99% kotiruočių atnaujinimo atvejų, kuomet pradedama prekyba pagrindinėje (angl. underlying) rinkoje.

Tai sukuria pagerintą prekybos aplinką ir suteikia užtikrintumą dėl prekybos kaštų atidarant ir uždarant Indeksų CFD sandorius.

Prašome atkreipti dėmesį, jog fiksuoti kainų skirtumai yra nustatomi tik lentelėje žemiau nurodytiems Indeksų CFD ir tik normaliomis sąlygos ir nustatytais kiekiais.

Indeksų CFD Simbolis Sandorio dydis*
JAV
US Tech 100 NAS​ USNAS100.I 25
US 30 Wall Street​ US30.I 15
US SPX500​ US500.I 100
Europa
EU Stocks 50​ EU50.I 100
France 40​ FRA40.I 10
Germany 30 GER30.I 10
Italy 40​ ITALY40.I 10
Netherlands 25​ NETh35.I 10
Spain 35​ SPAIN35.I 20
Sweden 30​ SWE30.I 100
Switzerland 20​ SWISS20.I 10
UK 100​ UK100.I 20
Azija/Okeanija
Australia 200​ AUS200.I 10
Hong Kong​ HK50.I 25
Japan 225​ JP225.I 1000

* Fiksuoti kainų skirtumai galioja tik esant normalioms rinkos salygoms ir iki nustayto sandorio dydžio.

Prekybos valandos

Su Luminor Trade galite prekiauti pačiais populiariausiais indeksais prekybos sesijos laiku iki 22 valandų per parą. Susipažinkite su akcijų indeksų CFD prekybos valandomis čia.

Trumpos pozicijos (angl. short selling)

Luminor Trade suteikia indeksų short selling galimybę.

Pavedimų rūšys

Galima teikti Limit, Market, Stop, Stop Limit ir Trailing Stop pavedimus. Be to, jūs galite pateikti sąlyginius If Done ir One Cancels Other (OCO) pavedimus. Stop pavedimus parduoti poziciją nulemia pirkimo (bid) kainos, o Stop pavedimus pirkti nulemia pardavimo (ask) kainos.

Italijos Finansinių priemonių pavedimo mokestis

Mokestis taikomas visiems Italijos išvestiniams instrumentas, kurių kaina priklauso nuo Italijos kompanijų išleistų nuosavybės vertybinių popierių.

Mokestis taikomas nepaisant to kokioje šalyje prekiauja klientas ir kokios valstybės įstatymais vadovaujasi, todėl bet kas prekiaujantis Italijos išvestiniais instrumentais turi mokėti mokestį, nesvarbu ar tai pirkimas ar pardavimas.

Italijos akcijų indekso CFD: Italy 40 (ITALY40.I)

Nominali Vertė (tūkst. EUR) 0-2.5 2.5-5 5-10 10-50 50-100 100-500 500-1000 Virš 1000
Mokestis (EUR) 0.25 0.5 1 5 10 50 100 200
 

Akcijų CFD ir ETF/ETC CFD prekybos sąlygos

Komisinis mokestis už prekybą nustatytas procentais (%) nuo nominalios sandorio vertės arba centais už vienetą Šiaurės Amerikos biržose. Jeigu sandorio suma maža, taikomas minimalus sandorio komisinis mokestis. Visi įkainai.

Kainos realiu laiku

Platformoje klientas mato vėluojančias kainas iš biržų. Norėdamas matyti kainas realiu laiku, klientas turi užsiprenumeruoti šiuos duomenis iš atitinkamos biržos. Išsamesnė informacija pateikiama skirsnyje Biržos duomenų prenumerata.

Esminiai įvykiai (CFD)

Akcijų CFD pozicijos turėtojas nėra konkrečių akcijų savininkas (akcininkas). Tačiau esminiai įvykiai dėl akcijų, su kuriomis susietas CFD,daro įtaką akcijų CFD pozicijos vertei - pozicija ir jos vertė automatiškai koreguojamos atsižvelgiant į esminį įvykį.

Jeigu už esminius įvykius taikomi kokie nors specialūs mokesčiai ar rinkliavos, AB Luminor bankas juos nurašys nuo kliento prekybos sąskaitos Luminor Trade platformoje. Daugiau informacijos skiltyje Esminiai įvykiai (CFD).

Prekyba prieš rinkos atidarymą ir po rinkos uždarymo (angl. Pre/Post Market Trading)

Akcijų CFD Europoje ir APAC (ne JAV) atveju klientų pavedimai pirkti/parduoti šias priemones yra perduodami tolimesniam vykdymui į biržos uždarymo aukcioną.

Pavedimai, pateikti po biržos uždarymo, bet prieš biržos uždarymo aukcioną, perduodami tolimesniam vykdymui į biržos uždarymo aucioną. Pavedimai, pateikti po uždarymo aukciono, perduodami vykdymui kitą darbo dieną.

Trumpos pozicijos (angl. Short Selling)

Besinaudojantiems CFD short sell galimybėmis taikomos konkrečių akcijų rinkų taisyklės. Pavyzdžiui, trumpoji (short) CFD pozicija gali būti priverstinai uždaryta, jeigu CFD yra atšaukiami. Taip gali nutikti, jei pasidaro sunku pasiskolinti bazinių akcijų dėl esminių įvykių (tokių kaip perėmimai, dividendų mokėjimai, oficialūs siūlymai, kiti susijungimai ar įsigijimai) arba padidėja fondų atitinkamos akcijos pardavimo tempai.

Vietiniai short selling apribojimai

Dėl rinkos sąlygų daug finansinės priežiūros institucijų skelbia taisyklių pakeitimus, kurie liečia akcijų pardavimą skolon (angl. short-selling). Šiais taisyklių pakeitimais siekiama apsaugoti vertybinių popierių rinkos vientisumą ir kokybę bei sustiprinti investuotojų pasitikėjimą. Short-selling galimybės Luminor Trade gali būti apribotos, įsigaliojus naujai tvarkai bei taisyklėms.

Klientas prisiima atsakomybę susipažinti su informacija apie konkrečiose rinkose taikomus apribojimus parduoti skolon (short-selling). Tą galima padaryti susisiekiant su vietinės valdžios institucijomis. Short-sell sandoriams galimų CFD sąrašas yra pateiktas Luminor Trade platformoje: Account > Trading Conditions > CFD Stock/Index Instrument List

Skolinimosi kaštai, susiję su trumposiomis (angl. Short) nakties pozicijomis

Už mažiau likvidžių akcijų CFD trumpąsias pozicijas (short) gali tekti patirti skolinimosi kaštus. Šie skolinimosi kaštai priklauso nuo akcijų likvidumo ir didelio likvidumo akcijoms gali būti netaikomi. Daugiau informacijos apie skolinimosi kaštus galite rasti dalyje CFD Įkainiai.

Pavedimų vykdymas

Galima pateikti Market, Limit ir Stop pavedimus. Stop Limit ir Trailing Stops (pavedimas juda drauge su besikeičiančia rinkos kaina) taip pat galimi. Be to, galite pateikti sąlyginius "If Done" ir "O.C.O." (One Cancels Other) pavedimus.

Pavedimai rinkos kaina (angl. Market Orders)

Luminor Trade gali pakeisti Market pavedimus agresyviais limit pavedimais. Taip daroma dėl biržos apribojimų laikymosi ir vidinės atitikties. Market pavedimus taip pat gali keisti ir pavedimus vykdantys brokeriai dėl tų pačių priežasčių.

Atkreipiame jūsų dėmesį, kad kliento atsakomybė yra patikrinti, ar pavedimas yra įvykdytas po jo pateikimo. Luminor bankas neatsako už dėl šios priežasties neįvykdytus pavedimus.

Birža
NYSE MKT (AMEX – American Stock Exchange)
London Stock Exchange (LSE_SETS)
Oslo Børs/Oslo Stock Exchange (OSE)
NASDAQ OMX Copenhagen (CSE)
NASDAQ OMX Helsinki (HSE)
BME Spanish Exchanges (SIBE)

Lenkija - Warsaw Stock Exchange (WSE)

Pavedimai rinkos kaina gali būti patiekti į biržą tik nepertraukiamos prekybos metu, iškyrus kai vyksta pavedimų balansavimas. Pavedimas gali būti priimtas tik tuomet, jeigu sąraše jau yra priešingos krypties Limit pavedimas. Jeigu pavedimas įvykdomas nepilnai, likusi dalis paliekama vykdymui kaip Limti pavedimas už paskutinią kainą.

JAV - American Stock Exchange (AMEX)

 

 

Dėl apribotos pavedimų registracijos Amerikos vertybinių popierių biržoje (AMEX) Luminor Trade nepalaiko Market pavedimų šioje biržoje. Vietoj jų klientai turi naudoti Limit pavedimus.

Jei įvyko ar įtariate, kad gali įvykti klaida, susijusi su jūsų pavedimais, nedelsiant susisiekite su Luminor Trade atstovais.

Ribiniai pavedimai (angl. Limit Orders)

Limit pavedimas pirkti - yra pavedimas pirkti akcijas už ne didesnę kainą nei nustatyta pavedime. Limit pavedimas parduoti - pavedimas parduoti akcijas už ne mažesnę kainą nei nustatyta pavedime. 

Limit pavedimas pirkti gali būt įvykdytas tik už „ribinę“ (Limit) arba mažesnę kainą. Limit pavedimas parduoti gali būtį įvykdytas tik už „ribinę“ (Limit) ar aukštesnę kainą. Tokių pavedimų privalumas yra tas, kad investuotojai gali kažkiek kontroliuoti pavedimų vykdymo kainą. 

 

 

Stop pavedimai (angl. Stop Orders)

Pagal apibrėžimą Stop pavedimas yra pavedimas uždaryti poziciją (sell stop) arba atidaryti poziciją (buy stop). Stop pavedimai paprastai naudojami uždaryti pozicijas ir apsaugoti investicijas tuo atveju, kai rinkos situacija klostosi nepalankiai atidarytos pozicijos atžvilgiu.

Stop ir Market pavedimai JAV rinkoje

 

 

 

JAV rinkose pavedimai gali būti vykdomi prieš prasidedant prekybai pirminėje biržoje. CFD Market pavedimai, pateikti po 09:30 EST (Niujorko laiku) įvykdomi tik tada, kai nustatytą pavedime kainą pasiekia akcijos kaina pirminėje biržoje. Stop pavedimai yra vykdomi remiantis pirminės rinkos kaina ir pagal Market pavedimų vykdymo procedūrą. Kadangi dalis stop pavedimų yra vykdomi rankiniu būdu, kartais galimi vėlavimai.

Dalinis pavedimų įvykdymas

Limit pavedimų atveju galimas dalinis įvykdymas, likusi pavedimo dalis lieka toliau galioti kaip Limit pavedimas, kuris gali būti įvykdomas per pavedime nustatytą laiką.

Market pavedimai gali būti vykdomi už keletą skirtingų kainų, faktinė įvykdymo kaina yra vidutinė visų įvykdytų pavedimo dalių kaina.

Žaliavų CFD prekybos sąlygos

Luminor Trade platformoje žaliavų CFD kaina nustatoma prie pagrindinio (angl. underlying) ateities sandorio Bid/Ask kainos skirtumo pridedant fiksuotą priedą. Žaliavų CFD kaina seka atitinakmo ateities sandrio kainą, tačiau CFD Bid/Ask kainų skirtumas bus didesnis. Papildomi komisiniai mokesčiai netaikomi. Susipažinkite su CFD Bid/Ask kainų skirtumais čia.

Minimalus sandorio dydis - tik maža ateities sandorio dalis

Nors visų žaliavų CFD kainos yra kotiruojamos už vienetą (pvz.: barelį, toną ar pan.), dažnai taikomas minimalus sandorio dydis.

Reikalavimai žaliavų CFD sandorių dydžiams yra mažesni nei ateitiies sandoriams. Pavyzdžiui, JAV naftos žaliavos CFD minimalus sandorio dydis yra 25 bareliai, kai tuo tarpu ateities sandorio dydis yra 1000 barelių. Žaliavų CFD kaina kotiruojama kaip kaina už 1 vnt. (pvz.: 1 barelį), tačiau yra nustayti minimalūs CFD sandorių dydžiai.

Gali pasitaikyti atvejų, kai atvira CFD pozicija tampa mažesnė už minimalų sandorio dydį. Tokiu atveju pozicija turėtų būti uždaryta arba per sąskaitos suvestinės langą (angl. Account Summary), arba su maklerių pagalba.

Galiojimo terminas

Kaip ir ateities sandorio atveju, žaliavų CFD galiojimas baigiasi kiekvieną mėnesį ir už juos atsiskaitoma pinigais pagrindinio ateities sandorio galiojimo pabaigos dieną. Kotiruojamos einamojo ateities sandorio (angl. front month) ir vėlesnio mėnesio (angl. back month) kainos, kad klientai galėtų rankiniu būdu perkelti pozicijas iš vieno kontrakto į kitą.

Konkretų žaliavų CFD galiojimo terminą galima rasti prekybos platformose Trade Ticket ar Order languose, taip pat informacijos apie finansines priemones skiltyse (Trading Conditions).

Prekyba pasibaigia ateities sandorio sąlygose nurodytu laiku. Turite atkreipti dėmesį į tai, kada bus paskutinė prekybos diena (angl. Last Trade Day), nes ji yra skirtinga, priklausomai nuo pasirinkto kontrakto ir mėnesio.

Galiojimo pasibaigimo metu visos vis dar atviros pozicijos yra automatiškai uždaromos prekybos uždarymo kaina, kurią nustato Luminor bankas, ir atsiskaitoma sumokant kainų skirtumą (cash settlement).

Kai tai leidžia galimybės ir likvidumas rinkoje, kotiruojamos ir einamojo kontrakto (angl. Front Month), ir vėlesnio mėnesio (angl. Back Month) kainos.

Pavedimų rūšys

Galima pateikti Limit, Market, Stop, Stop Limit ir Trailing Stop pavedimus. Be to, galimi sąlyginiai If Done ir One Cancels Other (OCO) pavedimai.

Stop pavedimus parduoti poziciją nulemia pirkimo (bid) kainos, o Stop pavedimus pirkti nulemia pardavimo (ask) kainos.

Atsiskaitymas pinigais

Žaliavų CFD suteikia klientams prieigą prie žaliavų rinkos, išvengiant fizinio prekės pristatymo. Prekiaujant žaliavų CFD, už visus sandorius atsiskaitoma pinigais, sumokant kainų skirtumą (angl. cash settlement).

Short selling

Luminor Trade suteikia žaliavų CFD short selling galimybę.

Forex CFD prekybos sąlygos

Luminor Trade platformoje Forex CFD kaina yra nustatoma prie pagrindinio (angl underlying) ateities sandorio Bid/Ask kainos skirtumo (angl. Spread) pridedant fiksuotą priedą.

Minimalus sandorio dydis - tik maža ateities sandorio dalis

Forex CFD yra nustatytas minimalus prekybos dydis - 5000 vienetų. Tai daug mažiau negu ateities sandorio, kurio kainą CFD atkartoja. Pvz.: EUR/USD ateities sandorio 1 lotas yra 125 000 EUR.

Galiojimo terminas

FX CFD kontraktų, panašiai kaip ateities sandorių atsiskaitymas vyksta pinigais galiojimo termino pabaigos dieną. Visos galiojimo pabaigimo metu vis dar atviros pozicijos automatiškai uždaromos rinkos kaina.

Pozicijos perkėlimą rankiniu būdu iš vieno galiojimo termino į kitą galima atlikti iki galiojimo termino pabaigos. Konkrečią termino pabaigos datą ir laiką atskiriems FX CFD visada galima rasti prekybos platformose žaliavų CFD prekybos sąlygose (Trading Conditions).

Pavedimų rūšys

Galima pateikti Limit, Market, Stop, Stop Limit ir Trailing Stop pavedimus. Be to, galimi sąlyginiai If Done ir One Cancels Other (OCO) pavedimai.

Stop pavedimus parduoti poziciją nulemia pirkimo (bid) kainos, o Stop pavedimus pirkti nulemia pardavimo (ask) kainos.

Short selling

Luminor Trade suteikia Forex short selling galimybę.