Forex pavedimų vykdymas | Luminor

Pavedimų tipai

Luminor Trade leidžia pateikti įvairius pavedimus: Market, Limit ir Stop. Taip pat Trailing Stop pavedimus, kurie juda kartu su rinkos kaina.

Visi Stop ir Limit pavedimai gali būti pateikiami kaip:

Pavedimai rinkos kaina (angl. Market Orders)

Pavedimas rinkos kaina (angl. Market Order) visada įvykdomas už tuo metu prieinamą rinkos kainą nurodytam kiekiui. Iš dalies jis prilygsta žalio mygtuko Trading Module lange paspaudimui, tačiau nuo pastorojo skiriasi tuo, kad pavedimas rinkos kaina visada priimamas vykdymui. Kadangi pavedimas rinkos kaina neatmetamas ir įvykdomas už rinkos kainą, jis gali būti įvykdytas su "praslydimu". 

Limit pavedimai (angl. Limit Orders)

Limit pavedimai naudojami užfiksuoti pelną arba atidaryti poziciją už pageidaujamą kainą:

Limit pavedimai įprastai įvykdomi už nurodytą kainą, tačiau limit pavedimai gali būti įvykdomi už geresnę kainą, kai įvyksta kainų šuoliai. Pvz: prekybos atidarymo metu (pirmadienį 5:00 val. Sidnėjaus laiku) arba naujienų skelbimo metu. Limit pavedimai vykdomai iškart kai tik įmanoma priklausomai nuo pateiktų pavedimų kiekio ir prienamo likvidumo rinkoje.

Stop pavedimai

Stop if Bid pavedimai įprastai naudojami apriboti nuostolius trumpoms pozicijoms. Stop if Offered pavedimai dažniausiai naudojami apriboti nuostolius ilgoms pozcijoms.

Luminor Trade rekomenduoja naudoti Stop if Bid tik pirkimo pavedimams ir Stop if Offered tik pardavimo pavedimams.

Platforma automatiškai parenka Stop if Bid pavedimą pirkimui ir Stop if Offered pavedimą pardavimui, tačiau jūs visada galite jį pakeisti

Jei rinkos įvykis priverčia Bid/Ask skirtumą (angl. spread) padidėti net ir trumpam laikui, Stop if Offered pavedimų pirkti ir Stop if Bid pavedimų parduoti įvykdymas gali uždaryti jūsų poziciją iš anksto.

Automatiškai įvykdomi pavedimai

Beveik visi Forex pavedimai, pateikti Luminor Trade paltformoje, yra įvykdomi automatiškai, be dilerių įsikišimo.

Tik išskirtinai didelių sumų, smarkių svyravimų rinkoje (pvz.:skelbiant pagrindinius ekonominius duomenis) atvejais ar prekiaujant ne itin likvidžiomis valiutų poromis, vykdant pavedimą gali prireikti dilerių įsikišimo.

Rankinis pavedimų vykdymas

Dažniausiai tik labai mažam kiekiui reikalingas rankinis pavedimų vykdymas. Tokie pavedimai yra arba per dideli, kad būtų įvykdyti automatiškai, arba rinka yra labai nepastovi (angl. highly volatile) ir/arba rinkoje per mažas likvidumas.

Rinkai esant nelikvidžiai sumažėja rinkos dalyvių (pirkėjų ir pardavėjų) skaičius, todėl dileris turi patikrinti ar įmanoma įvykdyti pavedima už kliento nurodyta kainą ir kiekį. Kai kurioms valiutų poroms, visi pavedimai gali būti įvykdyti rankiniu būdu. Taip gali nutikti dėl labai mažų prekybos apimčių/likvidumo tam tikroje valiutų poroje