FX įkainiai | Luminor

Esant normalioms rinkos sąlygoms FX Spot bid/ask kainų skirtumai yra stabiliai fiksuoti.

 

Tom/Next Rollover kreditas ar debitas

Už pozicijų pratęsimą klientui įskaitoma arba nurašoma perskaičiuotų palūkanų suma, kurią sudaro dvi dalys: swap punktai ir nerealizuoto pelno ar nuostolio finansavimas. Spot pozicijos atidarymo kaina yra koreguojama šių dviejų komponentų suma.

Swap punktai

Swap punktai apskaičiuojami naudojant vienos nakties tarpbankinės rinkos palūkanų normas, koreguotas +/-0,40% dydžiu. Papildomai įvertinamos ir palūkanos už nerealizuotą pelną ar nuostolį.

Swap punktų ir palūkanų komponentų suma yra pridedama prie ar atimama iš pozicijos atidarymo kainos. Žemiau galite rasti istorinius Swap punktus pasirinkdami prekybos dieną (Trade date) bei valiutų porą (Forex Cross)

 

Palūkanos už nerealizuotą pelną arba nuostolį

Klientui mokamos palūkanos už teigiamą nerealizuotą pozicijos rezultatą arba išskaitomos palūkanos už neigiamą nerealizuotą rezultatą. Palūkanų norma yra lygi atitinkamos valiutos vienos nakties tarpbankinei palūkanų normai, koreguotai +/–0.75 proc. punktų dydžiu. Apskaičiuota suma pridedama ar atimama prie punktų ir gauta šių komponentų suma yra koreguojama pozicijos atidarymo kaina perkeliant sandorį vykdyti į kitą dieną.

Nerealizuotas pelnas ar nuostolis yra apskaičiuojami įvertinus kainų skirtumą tarp atidarymo kainos (arba paskutinės kainos, jeigu ji jau buvo koreguota dėl tom/next rollover) ir dienos pabaigos valiutų poros kainos 17 val. EST (Niujorko laiku).

Kai kurių valiutų porų atveju, nerealizuotas pelnas ar nuostolis yra apskaičiuojami naudojant  08:15 CET valiutų poros kainą.