FX Opcionų marža | Luminor

FX opcionų terminuotos maržos apskaičiavimo modelis

Apskaičiavimas

FX Terminuotos Maržos modelis apskaičiuoja maksimalų galimą nuostolį investuotojo taikomoje FX opcionų prekybos strategijoje pagal dabartines rinkos kainas. Jei yra neribotas nuostolis žemyn (rinkos kainos riba 0) arba aukštyn, mes įvertiname potencialią riziką šiuose intervaluose termino pabaigoje ir pritaikome tokį patį maržos reikalavimą visai nominaliai vertei, kaip valiutų sandoriams.

Jei prekybos strategija turi ir maksimalų galimą nuostolį ir neribotą nuostolį žemyn arba aukštyn, maržos reikalavimas bus nustatomas pagal didžiausią iš šių trijų dydžių.

Vertinant potencialų prekybos FX opcionais rezultatą, maržos reikalavimas nebus didesnis nei maksimalus potencialus nuostolis padaugintas iš atitinkamos valiutos maržos reikalavimo. Tai užtikrina, jog FX opcionų maržos reikalavimas yra lygus arba mažesnis nei atitinkamos valiutos maržos reikalavimas.

Apskaičiavimai atliekami kiekvienai valiutų porai ir kiekvienam terminui atskirai.

Užstatas

Kiekvienai valiutų porai ir kiekvienam terminui mes įvertiname FX opcionų strategijos neto vertę. Jei FX opcionų prekybos strategijos neto vertė tam tikram terminui yra teigiama, modelis šia suma sumažins reikalaujamo užstato dydį. Tai reiškia, jog klientas negali panaudoti teigiamos FX opcionų prekybos neto vertės kaip užstato maržinei prekybai. Jei FX opcionų prekybos strategijos neto vertė tam tikram terminui yra neigiama, reikalaujamas užstato dydis nemažinamas.

Pavyzdys

EURUSD rinkos kaina yra 1.09 ir klientas perka 1 mln EURUSD CALL opcioną su 1.10 strike kaina (angl. strike price) ir parduoda 1 mln EURUSD CALL opcioną su 1.11 strike kaina. Abiejų opcionų terminas yra 2 dienos. Maksimalus galimas nuostolis yra skirtumas tarp strike kainų: 1 000 000 x 0.01 = 10 000 USD. Šioje FX opcionų prekybos strategijoje nėra neriboto potencialaus nuostolio nei kainai kylant, nei kainai krentant. Nominali vertė (angl. exposure) termino pabaigoje yra 1 mln. Taigi maržos reikalavimas šiai pozicijai bus mažiausias skaičius iš dviejų a) maksimalaus galimo nuostolio (10 000 USD) arba b) maržos reikalavimo 1 mln EURUSD valiutų porai.

Maržos reikalavimo apskaičiavimas

Maržos reikalavimai, taikomi prekybai FX Vanilla opcionais, apskaičiuojami atsižvelgiant į:

Reikalaujamą maržą valiutos opciono pozicijai sudaro du komponentai:

Šių dviejų komponentų suma atspindi reikalaujamą maržą:

Reikalaujama marža = Delta marža + Vega marža

Delta marža

Delta marža rodo, kaip keičiasi opciono vertė besikeičiant atitinkamos valiutų poros spot kainai. FX opcionų atveju Delta pozicija ir Delta marža skaičiuojamos taip:

Delta pozicija (angl. Delta exposure) = Nominali pozicijos suma * Delta

Delta marža = Delta pozicija (angl. Delta exposure) * Forex spot maržos reikalavimas

Skaičiuojant Deltą maržą naujajai opciono pozicijai, yra vertinamos visos portfelyje (pagrindinėje prekybos sąskaitoje ir subsąskaitose) esančios valiutų porų spot ir FX opcionų spot pozicijos (angl. exposures).

Vega marža

Vega marža rodo, kaip keičiasi opciono vertė besikeičiant atitinkamos valiutų poros kainos kintamumui (angl. implied volatility). FX opcionų atveju Vega marža apskaičiuojama taip:

Vega marža = Pozicijos nominali suma * Vega * Max (Implied Volatility, Floor Value) * Kintamumo faktorius (angl. Volatility factor)

Žemiausia nustatyta vertė (angl. Floor value) yra 20%. Daugiau informacijos apie kintamumo faktorių pateikiama žemiau.

Kintamumo fakotrius (angl. Volatility Factor)

Kintamumo (angl. volatility) faktorius yra nustatomas kiekvienai valiutų porai, atsižvelgiant į terminą (žr. lentelę). Jeigu opciono terminas yra tarp nurodytų reikšmių, faktorius yra interpoliuojamas. Kintamumo faktorius trumpiems terminams (angl. expiry dates) yra didesnis, negu ilgesniems, kadangi ilgesnių terminų kintamumo dydis mažiau svyruoja.

Skaičiuojant Vega maržą, yra taikomas netingo principas tos pačios valiutos ir tos pačios galiojimo dienos priešingos krypties opcionų pozicijoms. Taigi, jeigu klientas yra nusipirkęs ir pardavęs tos pačios valiutų poros opcioną su ta pačia galiojimo data (angl. expiry date), Vega marža skaičiuojama užskaičius minėtas dvi pozicijas tarpusavyje.

Lentelėje žemiau pateikti kintamumo faktoriai (angl. Volatility Factors), naudojami skaičiuojant Vega maržą. Jeigu opciono terminas yra tarp nurodytų reikšmių, faktorius yra interpoliuojamas.

Terminas Dienos Pagrindinės valiutų poros Kitos valiutų poros
Trumpos pozicijos Ilgos pozicijos Trumps pozicijos Ilgos pozicijos
1 savaitė 7 28% -28% 50% -50%
2 savaitės 14 20% -20% 25% -25%
1 mėnuo 30 11% -11% 20% -20%
3 mėnesiai 90 8% -8% 15% -15%
1 metai 365 8% -8% 10% -10%

Pagrindinė valiutų pora yra pora, kuri turi abi iš toliau išvardintų valiutų: AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NOK, NZD, SEK, USD

Išimtys, taikomos perkant opcionus

Maržos reikalavimai FX opcionams netaikomi, jeigu:

Tačiau būtina sąskaitoje turėti pakankamai lėšų sumokėti opcionų premijoms. Jeigu klientas papildomai atidaro spot poziciją ir parduoda opcioną, tada atitinkamai pasikeičia viso portfelio delta pozicija, naudojant Delta ir Vega maržų skaičiavimo metodologiją.

Laikoma, kad parduotas opcionas gali būti konvertuotas į spot poziciją suėjus terminui. Uždarytos opcionų ar spot pozicijos nevertinamos.

Perspėjimas dėl rizikos

Maržos reikalavimai gali būti pakeisti be išankstinio pranešimo. Bankas turi teisę padidinti maržos reikalavimus labai didelėms pozicijoms, taip pat rizikingiems klientų portfeliams. Maržinė prekyba yra labai rizikinga. Nesėkmės atveju galima ne tik prarasti visą savo investuotą kapitalą, bet ir papildomai likti skolingam reikšmingas sumas. Įsitikinkite, jog pilnai suprante visas susijusias rizikas. Daugiau informacijos šiame puslapyje.