FX prekybos sąlygos | Luminor

Fiksuoti pagrindinių valiutų porų Bid/Ask skirtumai

Prekyba valiutomis Luminor Trade platformoje paremta fiksuotais Bid/Ask kainų skirtumais, esant normalioms rinkos sąlygoms. Kainų skirtumas matomas atitinakamose valiutose yra kaina ir likvidumas, kuris yra rezervuojamas Jums - Jūs sudarysite sandorį už tą kainą, kurią matote.

Kainų skirtumai priklauso nuo valiutų poros ir sandorio dydžio.

Tam tikrais atvejais, kai skelbiami svarbūs ekonominiai duomenys, stipriai svyruoja rinkos arba sumažėja likvidumas, pvz.: rinkos atsidarymo metu, ansktyvą rytą Azijos laiku, vėlyvą vakarą Niujorko laiku, per įskaitymo datas ir panašiai, Bid/Ask kainų skirtumai gali būti didesni nei įprastai.

Sandorio lango (angl. Trade Ticket) spalvos

Luminor Trade platformoje prekiaujant valiutomis yra matomos kainos skirtingomis spalvomis, kurios praneša, ar šia kaina galima prekiauti realiu laiku: 

Jeigu kaina yra žalios spalvos, paspaudus mygtuką „Pirkti“/ „Parduoti“ valiutos sandoris bus įvykdytas būtent už tą kainą, kurią matote. Retais atvejais pavedimas gali būti atmestas, jeigu pavedimui nespėjus pasiekti pavedimo vietos kaina rinkoje ženkliai pasikeitė.

Luminor Trade platformoje kainų lauko spalva sandorio lange suteikia infromaciją apie kainų prieinamumą: 

Prekyba naudojant kotiruotes

Pagrindins prekybos Luminor Trade platformoje metodas yra prekyba naudojant kotiruotes. "Ką matai, tą ir gauni"

Kai paspaudžiate ant žalios spalvos kainos, tai jūsų pavedimas bus įvykdytas būtent už tą kainą. Retais atvejais, pavedimas nebus įvykdytas iš vis. Jei kaina ženkliai sujudės, nevarbu aukštyn ar žemyn, nuo to kai pateikėte pavedimą iki to kol jis pasiekė banką, jūsų pavedimas gali būti atmestas.

Prekybos apimtys

Jūsų patogumui skirtingiems prekybos kiekiams (angl. Trade size) yra pateikti skirtingi įkainiai (angl. spreads). Įkainiai yra žemiausi prie mažiausių prekybos kiekių. Pavedimai, kurių prekybos kiekiai yra didesni už maksimalius nurodytus kiekius, bus įvykdyti rankiniu būdu (angl. request for quote). Aukštas likvidumas pagrindinėse valiutų porose dažniausiai leidžia įvykdyti net ir didelius pavedimus automatiškai.

Kiekvieną kartą jums atlikus sandorį prasideda persikrovimo periodas (angl. reload period). Jei nesudarote naujų sandorių su ta pačia valiutos pora, po 20 sek. persikrovimo periodas pasibaigia ir jums skirtas likvidumas bei normalūs įkainiai atsistato. Jei jus sudarote naujus sandorius toje pačioje valiutų poroje dažniau nei 20 sek., jums taikomi įkainiai gali tapti didesni nei nurodyta įkainių lentelėje.

Forex pozicijų pratęsimas (angl. Tom/Next Rollover)

Visos Forex valiutų pozicijos, kurios neuždaromos iki 17:00 EST (Niujorko laiku), yra pratęsiamos (angl. Tom/Next rollover), t.y. perkeliamos vykdymui į kitą darbo dieną pakeičiant įskaitymo data (angl. Value Date). 

Už pozicijų pratęsimą klientui įskaitoma arba nurašoma perskaičiuotų palūkanų suma, kurią sudaro dvi dalys: swap punktai bei nerealizuoto pelno ar nuostolio finansavimas. Spot pozicijos atidarymo kaina yra koreguojama šių dviejų komponentų suma.

Minimali sandorio suma

Prekybai valiutomis - nuo 5000 bazinės valiutos vienetų, tačiau gali pasitaikyti ir kitokių variantų. Prekyba tauriaisiais metalais - nuo 1 uncijos.

Sandoriai mažesnėmis sumomis nėra vykdomi, išskyrus atvejus, kai uždaroma atvira pozicija yra mažesnė už nustatytą dydį.

Forex prekybos valandos

DNB Trade prekyba valiutomis vyksta nuo pirmadienio 5:00 val. Sidnėjaus laiku iki penktadienio 17:00 val. Eastern Standard Time (Niujorko) laiku.

Kai kurių valiutų porų ir tauriųjų metalų prekybos valandos nurodytos lentelėje žemiau.

Valiutų pora Prekybos valandos
RON 08:15 to 17:00 CET
ILS 07:00 to 17:00 CET
SAR, AED 07:00 to 15:00 CET
RUB 07:00 to 16:00 GMT*
HRK 07:00 to 15:00 GMT
Metalai (XAU, XAG, XPD, XPT)** 18:00 to 17:00 EST (Niujorko laikas)

* Jei nėra likvidumo rinkoje, prekybos valandos gali būti sutrumpintos.

** Visoms metalų poroms taikomos specialios prekybos valandos JAV šventinių dienų metu, siekant atspindėti pagrindinio ateities sandorio biržos prekybos valandas.

Valiutavimo dienos (angl. Value Dates)

Didžiosios dalies FX spot sandorių valiutavimo arba įskaitymo diena yra T+2. Tai reiškia, kad lėšos įskaitomos praėjus dviems darbo dienoms po sandorio sudarymo. Esama išimčių: USDTRY, USDRUB ir USDCAD atveju lėšų įskaitymo diena yra T+1.

DNB Trade platformoje atsiskaitymas už FOREX sandorius pilnomis sumomis nėra įvykdomas, o atviros pozicijos yra pratęsiamos, kaip tai aprašyta skiltyje „Forex pozicijų pratęsimas“ (angl. Tom/Next rollover).

FIFO (First in, first out)

Vykdant sandorių tarpusavio užskaitą (angl. Netting), DNB Trade naudojamas FIFO (angl. First-in-first-out) principas, kuomet uždarant poziciją pirmiausia uždaroma ta, kuri buvo atidaryta pirmoji.

Pavyzdys: prekiaujant EURUSD atidaromos tokios pozicijos:

  1. Perkamas (long) 1 mln. EURUSD
  2. Perkami (long) 3 mln. EURUSD​
  3. Parduodamas (short) 1 mln. EURUSD​
  4. Parduodami (short) 2 mln. EURUSD​

Neto rezultatas: Ilgoji (long) 1 mln. EURUSD​ pozicija

FX NOP vertė

FX NOP (angl. Net Open Position Value, liet. Net Atidarytos pozicijos vertė) yra visų trumpųjų pozicijų nominali vertė sukonvertuota į pagrindinės sąskaitos valiutą.

Jei FX NOP vertė viršija FX NOP limitą, Jūs galėsite atidaryti tik tokias pozicijas, kurios mažins FX NOP vertę. Jei Jūs viršijate FX NOP limitą ir bandysite atlikti papildomą sandorį virš limito pamatysite klaidos pranešimą, jog FX NOP limitas yra viršytas.

Norėdami pamatyti iš ko susideda Jūsų FX NOP vertė DNB Trade platformoje spauskite Account > Account Exposure

Išankstinių valiutos sandorių (angl. FX Forward Outrights) prekybos sąlygos

Valiutavimo (įskaitymo) dienos pasirinkimas

Prekiaujant FX Forward Outrights pasirenkama konkreti lėšų įskaitymo diena ateityje: galima pasirinkti bet kokią datą artimiausių dvylikos mėnesių laikotarpyje, ir prekiauti daugiau nei 115 valiutų porų.

Sandorių tarpusavio užskaita (angl. Netting)

Uždarytų išankstinių sandorių pozicijos yra tarpusavyje užkaitomos kai, išankstinio sandorio įskaitymo diena (angl. value date) sutampa su neatidėliotinų valiutų sandorių (angl. spot) įskaitymo diena t.y. išankstinis sandoris tampa neatidėliotinu vailutos sandoriu (angl. spot).

Kai neuždaryto išankstinio sandorio įskaitymo diena sutampa su neatidėliotino vailutos sandorio įskaitymo diena, išankstinis sandoris yra pratęsiamas (angl. Tom/Next rollover), t.y. perkeliamas vykdymui į kitą darbo dieną pakeičiant įskaitymo data (angl. Value Date) ir toliau apskaitomas kaip neatidėliotinas valiutų sandoris.